RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm! RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm! RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm! RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm!

Szkolenia dla dyspozytorów medycznych

Resuscytacja na manekinie

W naszej firmie organizujemy rzetelne szkolenia dla dyspozytorów medycznych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195) dyspozytor medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego. Może ono przyjąć formę zajęć realizowanych na podstawie programów kursów doskonalących, które zawierają założenia organizacyjno-programowe określające rodzaj i cel kształcenia, czas ich trwania, plan nauczania, listę umiejętności itp. 
W trakcie okresu edukacyjnego dyspozytor musi odbyć co najmniej jeden kurs doskonalący, jedno seminarium oraz jedno z innych form samokształcenia (np. udział w kongresach, zjazdach, konferencjach, sympozjach naukowych lub ćwiczeniach). Każdorazowe uczestnictwo w szkoleniach oraz zakończenie ich wynikiem pozytywnym wpisywane jest do „karty doskonalenia”. 
W naszej firmie zapewniamy kompleksowe kursy realizowane przez doświadczonych i wykształconych specjalistów. Ponadto dysponujemy nowoczesnym sprzętem szkoleniowo-dydaktycznym, który umożliwia owocną i szybką naukę, a także możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych.

W RMPlus oferujemy szkolenia dla dyspozytorów medycznych z zakresu m.in.:

  • organizacji przyjmowania wezwań i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego,
  • zasad oraz procedur przyjmowania wezwań oraz udzielania pierwszej pomocy,
  • zasad przeprowadzania wywiadu i komunikacji dyspozytora medycznego w przypadku utrudnionego kontaktu,
  • zagadnień z System Ratownictwa Medycznego,
  • wiele innych.

 

ZAPISZ SIĘ