RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm! RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm! RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm! RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm!

Kursy dla dyspozytorów medycznych

Resuscytacja na manekinie

W naszej firmie organizujemy rzetelne kursy doskonalące dla dyspozytorów medycznych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195) dyspozytor medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego. Może ono przyjąć formę zajęć realizowanych na podstawie programów kursów doskonalących, które zawierają założenia organizacyjno-programowe określające rodzaj i cel kształcenia, czas ich trwania, plan nauczania, listę umiejętności itp. 

Czy warto? Dyspozytor medyczny odgrywa kluczową rolę w systemie ratownictwa medycznego, koordynując i zarządzając odpowiednim wsparciem medycznym w sytuacjach nagłych. Istnieje kilka istotnych kursów, które dyspozytor medyczny musi odbyć, aby odpowiednio wykonywać swoje obowiązki. O szczegółach poniżej.

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleniowe RMPlus!

Jakie kursy musi odbyć dyspozytor medyczny?

W trakcie okresu edukacyjnego dyspozytor musi odbyć co najmniej jeden kurs doskonalący, jedno seminarium oraz jedno z innych form samokształcenia (np. udział w kongresach, zjazdach, konferencjach, sympozjach naukowych lub ćwiczeniach). Każdorazowe uczestnictwo w szkoleniach oraz zakończenie ich wynikiem pozytywnym wpisywane jest do „karty doskonalenia”. Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi seminariami dla ratowników i dyspozytorów medycznych!

W RMPlus oferujemy szkolenia dla dyspozytorów medycznych z zakresu m.in.:

  • organizacji przyjmowania wezwań i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego,
  • zasad oraz procedur przyjmowania wezwań oraz udzielania pierwszej pomocy,
  • zasad przeprowadzania wywiadu i komunikacji dyspozytora medycznego w przypadku utrudnionego kontaktu,
  • zagadnień z System Ratownictwa Medycznego.

Jednakże to nie wszystko – nasi słuchacze wybierają również kursy z elementami:

  • obsługi systemów łączności i monitorowania – dyspozytor medyczny musi być w stanie efektywnie korzystać z systemów komunikacji i monitorowania w celu śledzenia sytuacji medycznej, koordynowania działań ratowniczych i udzielania wskazówek operatorom;
  • zarządzania sytuacjami kryzysowymi – umiejętność odnalezienia się w masowych wypadkach czy klęskach żywiołowych; kurs zarządzania sytuacjami kryzysowymi uczy technik organizacji, koordynacji działań i podejmowania szybkich decyzji w warunkach wysokiego stresu.

W naszej firmie zapewniamy kompleksowe kursy doskonalące dla ratowników medycznych i dyspozytorów realizowane przez doświadczonych i wykształconych specjalistów. Ponadto dysponujemy nowoczesnym sprzętem szkoleniowo-dydaktycznym, który umożliwia owocną i szybką naukę, a także możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych.

Czy warto zapisać się na szkolenia dla dyspozytorów medycznych?

Poza oczywistymi argumentami przemawiającymi za zapisaniem się na szkolenia takimi jak zobligowanie do wcześniej wymienionych kursów itp., warto wybrać taki rodzaj samorealizacji w celu pozyskania niezbędnej wiedzy do ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Zapraszamy do uczestnictwa w naszym profesjonalnym szkoleniu dla dyspozytorów medycznych, które zapewnią Ci niezbędne umiejętności do skutecznego zarządzania sytuacjami medycznymi.

Nasze intensywne kursy dla dyspozytorów są opracowane przez doświadczonych instruktorów z branży ratownictwa medycznego. Nauczysz się koordynować zgłoszenia medyczne, oceniać priorytety, prowadzić skuteczną komunikację z zespołami ratowniczymi oraz podejmować decyzje w warunkach wysokiego stresu.

Uczestnicy mają dostęp do najnowszych technologii i narzędzi, które są nieodłączną częścią pracy dyspozytora medycznego. Biorą udział w kursach z elementami pierwszej pomocy, zarządzania sytuacjami kryzysowymi i obsługi systemów łączności. Po zakończeniu szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje. Dołącz do naszej społeczności profesjonalistów ratownictwa medycznego i rozwijaj swoją karierę jako wykwalifikowany dyspozytor medyczny!

 

ZAPISZ SIĘ