RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm! RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm! RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm! RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm!

Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP

Opatrunek na ręce

Wkrótce dostępne w naszej ofercie!

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP to kompleksowe zajęcia przygotowujące uczestników do wykonywania zaawansowanych i skoordynowanych działań z zakresu Ratownictwa Medycznego. Nauka skupiona jest przede wszystkim na prawidłowym udzielaniu pierwszej pomocy w przypadkach nagłego zagrożenia życia. W trakcie szkoleń przedstawiamy i omawiamy sprzęt oraz zestawy medyczne, pokazujemy jak przeprowadzać resuscytację krążeniowo-oddechową u dzieci i dorosłych, tłumaczymy zasady defibrylacji i poruszamy szereg innych najważniejszych zagadnień, które przydadzą Ci się w codziennej pracy. Ponadto uczymy kursantów jak zadbać zarówno o bezpieczeństwo własne, jak i poszkodowanych. Omawiamy również taktyki działań ratowniczych w zdarzeniach masowych i przygotowujemy do przeprowadzania ewakuacji osób ze strefy zagrożenia.

Kurs KPP jako jedyny regulowany jest prawem, mówi o nim Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 marca 2007 r w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Oferta skierowana jest wyłącznie do osób posiadających uprawnienia ratownika. W naszej firmie zajęcia przeprowadzane są przez doświadczoną kadrę szkoleniową. Kurs KPP trwa 66 godzin i dzieli się na część teoretyczną (25h), a także praktyczną (41h). Każdorazowo zakończony jest on egzaminem.

W RMPlus zapewniamy owocną naukę oraz możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

 

ZAPISZ SIĘ