RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm! RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm! RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm! RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm!

Kurs PHTLS - Prehospital Trauma Life Support

PHTLS ( PreHospital Trauma Life Support ) - jest rozpoznawany na całym świecie jako wiodący program kształcenia ustawicznego w zakresie przedszpitalnej opieki nad pacjentem po urazie. Misją PHTLS jest promowanie doskonałości w opiece nad pacjentami po urazie przez wszystkich zaangażowanych w świadczenie opieki przedszpitalnej. PHTLS jest opracowywany przez NAEMT we współpracy z Komitetem ds. Urazów Amerykańskiego Kolegium Chirurgów. Komitet zapewnia kierownictwo medyczne i nadzór merytoryczny nad programem PHTLS. Kursy PHTLS poprawiają jakość opieki i zmniejszają śmiertelność. Program opiera się na filozofii kładącej nacisk na traktowanie pacjenta po urazach wielonarządowych jako wyjątkowej jednostki o specyficznych potrzebach. PHTLS promuje krytyczne myślenie jako podstawę zapewniania wysokiej jakości opieki. Opiera się na przekonaniu, że mając dobry zasób wiedzy i kluczowe zasady, personel medyczny jest w stanie podejmować rozsądne decyzje dotyczące opieki nad pacjentem.

Kurs wykorzystuje uznany na całym świecie podręcznik PHTLS i obejmuje następujące tematy:

  • Fizjologia życia i śmierci
  • Ocena sceny
  • Ocena stanu pacjenta
  • Drogi oddechowe
  • Oddychanie, wentylacja i natlenowanie
  • Krążenie, krwotok i wstrząs
  • Pacjenci niepełnosprawni
  • Symulacje


PHTLS jest światowym złotym standardem w edukacji przedszpitalnej w zakresie urazów i jest nauczany w 64 krajach. PHTLS jest odpowiedni dla ratowników , ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy i innych zaangażowanych w udzielanie pomocy przedszpitalnej.

ZAPISZ SIĘ