RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm! RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm! RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm! RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm!

Szkolenia, kursy doskonalące i seminaria dla ratowników medycznych

W RMPlus organizujemy regularne szkolenia kursy doskonalące i seminaria dla ratowników medycznych. Oferujemy zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę specjalistów. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem szkoleniowym i dydaktycznym. Duży nacisk kładziemy na ćwiczenia, które pozwalają na łatwe i szybkie opanowanie przedstawionych w trakcie wykładów zagadnień. W Seminarium mogę uczestniczyć ratownicy medyczni spełniający warunki określone w art. 10 Ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) lub są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej.
Każde seminarium zakończone jest egzaminem, którego wynik pozytywny umożliwia otrzymanie certyfikatu, wpisu do książeczki doskonalenia zawodowego, a także nadanie dodatkowych punktów edukacyjnych.

 

Nasza oferta

Tematyka seminariów organizowanych w RMPlus jest różnorodna, a spotkania obejmują część teoretyczną oraz praktyczną.

Oferujemy kursy i seminaria z zakresu:

  • porodu nagłego z ZRM, EKG – Elektroterapia w ZRM,
  • postępowania z pacjentem w hipotermii w ZRM,
  • postępowania w stanach nagłego zagrożenia życia u dzieci w ZRM,
  • postępowania w stanach nagłego zagrożenia życia u dorosłych w ZRM,
  • systemu ratownictwa medycznego w Polsce,
  • zawodu ratownika medycznego w systemie i poza nim (ustawa o zawodzie ratownika medycznego),
  • błędów w sztuce wykonywania MCR,
  • sporządzania dokumentacji medycznej,
  • odpowiedzialności karnej w zawodzie ratownika medycznego,
  • wiele innych.

Informacje o dostępnych terminach seminarium znajdziesz w zakładce „Aktualności”. 

 


Manekin

Szkolenia dla dyspozytorów medycznych

 

ratownicy przy poszkodowanej osobie

Seminaria dla ratowników medycznych

 

poszkodowana osoba

Kursy doskonalące dla ratowników medycznych

 

Manekiny na podłodze

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - KPP

 

Apteczka

Szkolenia „Pierwsza Pomoc” dla szkół i instytucji

 

Manekiny na podłodze

Kurs PHTLS - Prehospital Trauma Life Support