RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm! RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm! RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm! RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm!

KURS EPC - Emergency Pediatric Care

dziecko zabawkaKurs Emergency Pediatric Care (EPC) jest 16h kursem koncentrującym się na krytycznej fizjologii pediatrycznej, chorobach, urazach i interwencjach, aby pomóc praktykom medycyny ratunkowej zapewnić najlepsze leczenie chorym i rannym dzieciom w opiece przedszpitalnej. Kurs kładzie nacisk na umiejętności krytycznego myślenia, aby pomóc praktykom w podejmowaniu najlepszych decyzji dla ich młodych pacjentów. EPC jest odpowiedni dla ratowników medycznych, pielęgniarek, pielęgniarzy, lekarzy i innych zaangażowanych w udzielanie pomocy przedszpitalnej .

Omawiane tematy obejmują:

  • Patofizjologię najczęstszych krytycznych pediatrycznych problemów ratunkowych oraz umiejętności krytycznego myślenia, aby wesprzeć praktyków w podejmowaniu najlepszych dla ich pacjentów decyzji.
  • Zastosowanie Trójkąta Oceny Pediatrycznej (PAT), narzędzia pomagającego w szybkiej i dokładnej ocenie pacjentów pediatrycznych.
  • Znaczenie opieki skoncentrowanej na rodzinie.
  • Zrozumienie roli komunikacji z dziećmi.
  • Zarządzanie drogami oddechowymi, oddychanie i natlenienie.
  • Nagłe przypadki kardiologiczne.
  • Rozpoznawanie przemocy i zaniedbań wobec dzieci.
  • Hipoperfuzja i wstrząs.
  • Resuscytacja noworodków.


Kurs EPC jest kursem certyfikowanym przez NAEMT, daje także możliwość zdobycia 20 punktów edukacyjnych.

ZAPISZ SIĘ