RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm! RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm! RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm! RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm!

Zespół ratownictwa medycznego specjalistycznego i podstawowego. Porównanie

Ratownictwo medyczne w Polsce wyróżnia się na tle innych krajów szczególnie dobrze rozbudowanym systemem zarówno specjalistycznym, jak i podstawowym. W tym wpisie przyjrzymy się różnicom między nimi oraz zastanowimy się, jakie możliwości daje doskonalenie zawodowe ratowników. Czy warto inwestować w szkolenia podnoszące kwalifikacje ratowników medycznych?

Rola zespołu ratownictwa medycznego podstawowego

Zespół ratownictwa medycznego podstawowego to podstawa działania systemu ratownictwa medycznego w Polsce. Jego głównym zadaniem jest udzielanie medycznych czynności ratunkowych oraz transport osób poszkodowanych do najbliższego odpowiedniego ośrodka opieki zdrowotnej. Ratownicy medyczni w zespołach podstawowych to najbardziej doświadczeni ratownicy, którzy pracują bez nadzoru lekarzy i wykonujący na co dzień specjalistyczne procedury. Są oni bardzo dobrze wyszkoleni do udzielania stosownej pomocy osobom poszkodowanym w czasie oczekiwania na bardziej zaawansowaną pomoc. W skład zespołu podstawowego wchodzą minimum dwie osoby mogące udzielić medycznych czynności ratunkowych, w tym ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu w dowolnej konfiguracji.

Specyfika zespołu ratownictwa medycznego specjalistycznego

Zespół ratownictwa medycznego specjalistycznego to wyższy szczebel działania ratownictwa medycznego. Składa się on z wykwalifikowanych lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych, którzy posiadają uprawnienia do przeprowadzania bardziej zaawansowanych zabiegów, takich jak intubacja. W pracy tego zespołu bardzo ważne jest skoordynowanie działań oraz stała współpraca z innymi służbami ratowniczymi, takimi jak straż pożarna czy policja. W pracy obydwu zespołów, zarówno podstawowego, jak i specjalistycznego, bardzo ważne jest skoordynowanie działań oraz stała współpraca z innymi służbami ratowniczymi, takimi jak straż pożarna czy policja. Dzięki doskonaleniu zawodowemu ratowników specjaliści ci są w stanie udzielić poszkodowanym jeszcze skuteczniejszej pomocy.

Ogólny zamysł systemu ratownictwa medycznego jest taki, że zespoły podstawowe z najbardziej doświadczonymi ratownikami medycznymi od wielu lat stanowią 90% karetek w Polsce. Zespoły specjalistyczne to ok. 10% zespołów w kraju. Dzięki zmianom w prawie ratownicy medyczny uzyskali m.in. uprawienia do stwierdzania zgonu podczas akcji medycznych czynności ratunkowych (do tej pory takie uprawienia mieli tylko lekarze). Nowa ustawa o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych zaczęła obowiązywać od 22 czerwca 2023 r. W związku z tym ratownicy medyczni muszą ciągle się szkolić i podnosić swoje kompetencje zawodowe.