RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm! RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm! RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm! RM Plus zapewnia usługi na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo – Jakość – Zaufanie – Profesjonalizm!

Transport medyczny specjalistyczny vs. transport sanitarny. Jakie są różnice?

Transport medyczny i transport sanitarny to dwa pojęcia, które często mylone są ze sobą. Choć oba mają na celu przewóz pacjentów wymagających wsparcia medycznego, różnią się pod względem zakresu usług, wyposażenia pojazdów oraz kwalifikacji personelu. Poznajmy zatem różnice między tymi dwoma rodzajami transportu, które mają kluczowe znaczenie m.in. w zabezpieczeniu medycznym imprez masowych.

Zakres usług i kwalifikacje personelu

Transport medyczny specjalistyczny obejmuje przewóz pacjentów wymagających specjalistycznej opieki medycznej, takiej jak osoby z ciężkimi urazami, chorobami serca czy zaburzeniami oddychania. W przypadku tego rodzaju transportu, konieczne jest posiadanie wykwalifikowanego personelu medycznego na pokładzie pojazdu, takiego jak lekarze specjaliści, ratownicy medyczni czy pielęgniarki anestezjologiczne. Z kolei transport sanitarny to przewóz pacjentów o mniejszych potrzebach medycznych, np. osoby niepełnosprawne czy starsze, które muszą udać się na badania diagnostyczne lub zabiegi rehabilitacyjne. Personel odpowiedzialny za transport sanitarny to przede wszystkim kierowcy i ratownicy medyczni o niższych kwalifikacjach.

Wyposażenie pojazdów

Kolejną różnicą między transportem medycznym specjalistycznym a sanitarnym jest wyposażenie pojazdów. Ambulanse specjalistyczne są wyposażone w zaawansowany sprzęt medyczny, takie jak defibrylatory, respiratory czy urządzenia do monitorowania funkcji życiowych pacjenta. Dzięki temu personel może udzielić pacjentowi niezbędnej pomocy medycznej w trakcie transportu. Z drugiej strony, pojazdy używane do transportu sanitarnego są wyposażone w podstawowy sprzęt, taki jak nosze czy wózki inwalidzkie, które ułatwiają przenoszenie pacjentów o ograniczonej mobilności.

Zabezpieczenie medyczne imprez masowych

Zabezpieczenie medyczne imprez masowych jedna ze specjalności naszej firmy, a jednocześnie kluczowy element organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń zgromadzających dużą liczbę uczestników, takich jak koncerty, zawody sportowe czy festiwale. W zależności od potrzeb i rodzaju imprezy, organizatorzy mogą zdecydować się na zaangażowanie zarówno transportu medycznego specjalistycznego, jak i transportu sanitarnego.